Welkom

Het Rhetoricadispuut Tau heet U welkom op haar website. Tau is een gezelschap van studenten werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven.

Meer over het dispuut.

De leden

Die blauw-wit-goud gestreepte mannen, bekijk ze allemaal.

Na een denderend schouwspel heeft Student Tabor het Schatmeesterschap bemachtigd. Student Van Kemenade wordt bedankt voor zijn grote inzet als bestuurder.

Door het Dispuut te overtuigen van zijn kunde als Schrijver heeft Schrijver Boonen de uitdaging tegen Student Lubbers gewonnen. Student Lubbers wordt bedankt voor zijn tijd als Schrijver!

Door zichzelf te bewijzen als fysiek waardig én kundig in het leiden van het Dispuut staat het Dispuut nu onder leiding van Rector Geerts. Student van Boekel wordt bedankt voor zijn grote inzet en enthousiasme!