Welkom

Het Rhetoricadispuut Tau heet U welkom op haar website. Tau is een gezelschap van studenten werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven.

Meer over het dispuut.

De leden

Die blauw-wit-goud gestreepte mannen, bekijk ze allemaal.

Na een denderend schouwspel heeft Student Tabor het Schatmeesterschap bemachtigd. Student Van Kemenade wordt bedankt voor zijn grote inzet als bestuurder.

Vanaf heden is Student De Rijk de Zaakgelastigde Belichaming van het Dispuut, Student Boonen wordt bedankt voor het nauw bij zich houden van de Touw.

Na het overwinnen van de uitdaging staat het Dispuut onder bewind van Rector Van Boekel. Student Verhaegh wordt bedankt voor zijn inzet als Rector!